Služby

Odborný dohľad

Odborný dohľad plynovej kotolne podľa prevádzkového predpisu

Odborné prehliadky

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a elektrických zariadení

Poradenská činnosť

Poradenská činnosť v oblasti úspor prevádzkových nákladov budovy

Starostlivosť

Starostlivosť o interiér a exteriér

Marek Lackaň, Dr. A. Škarvana 627/2, 033 01 Liptovský Hrádok
mobil: +421 948 524 994, e-mail: lackan@lucigas.sk, web: www.lucigas.sk
copyright © 2012 www.lucigas.sk, created by creative solution